نام واحد : میخوش یزدطرح توسعه

نام محصول : انواع کنسانتره میوه

 • سریال مجوز : 3420900
 • شماره مجوز : 32016
 • تاریخ مجوز : 28/08/1386
 • کد محصول : 15491510
 • شرح محصول : انواع کنسانتره میوه بجزکنسانتره مرکبات
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%