نام واحد : تعاونی تولیدی دام گسترهرات انتقالی ازجهاد

نام محصول : خوراک دام

 • سریال مجوز : 3421625
 • شماره مجوز : 20/33302
 • تاریخ مجوز : 14/12/1384
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 69%
  69%