نام واحد : اسدالله خوشبین زاده وسعید خوش بین واحد ساعدی

نام محصول : فرآورده یخی پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1787501
 • شماره مجوز : 33052
 • تاریخ مجوز : 10/04/1388
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%