نام واحد : تعاونی تولیدی بازرگانی جام شیرین کویریزد

نام محصول : قندکله

 • سریال مجوز : 3421863
 • شماره مجوز : 680
 • تاریخ مجوز : 17/01/1387
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%