نام واحد : تعاونی تولیدی بازرگانی جام شیرین کویریزد

نام محصول : بسته بندی شکر

 • سریال مجوز : 3421863
 • شماره مجوز : 680
 • تاریخ مجوز : 17/01/1387
 • کد محصول : 15421113
 • شرح محصول : بسته بندی شکر
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%