نام واحد : ناصر و محمد هاتفی اردکانی

نام محصول : شستشووپوستگیری وبسته بندی کنجد

 • سریال مجوز : 3421934
 • شماره مجوز : 2800
 • تاریخ مجوز : 31/01/1387
 • کد محصول : 15492182
 • شرح محصول : شستشووپوستگیری وبسته بندی کنجد خام
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 87%
  87%