نام واحد : کارلینا

نام محصول : بسته بندی تخم مرغ

 • سریال مجوز : 1767575
 • شماره مجوز : 63508
 • تاریخ مجوز : 14/09/1383
 • کد محصول : 15491915
 • شرح محصول : بسته بندی تخم مرغ
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%