نام واحد : تقی منتظری

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : یزدآزادشهر...
 • تلفن شرکت : ****722جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یزدشهرک صنعتی فاز3
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : تقی منتظری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی یزد

نام محصول : نمک صنعتیغیرخوراکی

 • سریال مجوز : 3422483
 • شماره مجوز : 20968
 • تاریخ مجوز : 14/06/1387
 • کد محصول : 15492540
 • شرح محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی
 • ظرفیت : 17,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%