نام واحد : تعاونی کبیرماکیان پرورمهریز

 • استان : یزد
 • شهر : مهریز
 • نشانی شرکت : یزدخ کاشانی...
 • تلفن شرکت : ****623جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یزد مهریز سریزد جنب مجتمع سریشم پزی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمود خلیلی حسین آباد
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پودرغیرخوراکی ازگوشت وضایعات کشتارگاهی

 • سریال مجوز : 3422577
 • شماره مجوز : 25098
 • تاریخ مجوز : 15/07/1387
 • کد محصول : 15111810
 • شرح محصول : پودرغیرخوراکی ازگوشت وضایعات کشتارگاهی
 • ظرفیت : 2,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 19%
  19%