نام واحد : محمداسماعیل دهقانی فیروزآبادی

 • استان : یزد
 • شهر : میبد
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : یزدمیبد بلوارمدرس ک مینا (میبد روستای بدرآباد)
 • تلفن واحد : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمداسماعیل دهقانی فیروزآبادی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قندکله بروش صنعتی

 • سریال مجوز : 3422914
 • شماره مجوز : 39095
 • تاریخ مجوز : 24/10/1387
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%