نام واحد : پژوهشگران صنایع غذایی شهریار

نام محصول : اماده بسته بندی پروتئین گیاهی

 • سریال مجوز : 1739619
 • شماره مجوز : 55963
 • تاریخ مجوز : 17/03/1377
 • کد محصول : 15141311
 • شرح محصول : پروتئین ازسویا
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%