نام واحد : تعاونی تولیدی صنعتی کارنگ سپهر

نام محصول : امادهبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1787780
 • شماره مجوز : 39319
 • تاریخ مجوز : 03/06/1388
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%