نام واحد : احمد فلاحی پناه نجم آبادی

نام محصول : درجه بندی پسته

 • سریال مجوز : 3423095
 • شماره مجوز : 46101
 • تاریخ مجوز : 15/12/1387
 • کد محصول : 15492163
 • شرح محصول : درجه بندی پسته
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%