نام واحد : احمد ستار

نام محصول : بسته بندی پسته

 • سریال مجوز : 3423383
 • شماره مجوز : 13442
 • تاریخ مجوز : 03/04/1388
 • کد محصول : 15492162
 • شرح محصول : بسته بندی پسته
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%