نام واحد : علی منتظری

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 3423401
 • شماره مجوز : 14258
 • تاریخ مجوز : 09/04/1388
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%