نام واحد : صنایع شکری سپید دانه کرمانشاه

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1506305
 • شماره مجوز : 17131
 • تاریخ مجوز : 08/08/1388
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%