نام واحد : مسعودزرگران

نام محصول : خمیرپیتزا

 • سریال مجوز : 1759270
 • شماره مجوز : 36505
 • تاریخ مجوز : 13/10/1382
 • کد محصول : 15441141
 • شرح محصول : خمیر پیتزا
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%