نام واحد : امیر نصرت مولوی نژاد

نام محصول : بطری پت

 • سریال مجوز : 3025405
 • شماره مجوز : 701/23802
 • تاریخ مجوز : 03/08/1388
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 1,150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%