نام واحد : گروه معدنی پردیس صدر پاژ

نام محصول : کنسانتره زغال سنگ سخت (بیتومینه)

 • سریال مجوز : 200221000000
 • شماره مجوز : 131/1/53973
 • تاریخ مجوز : 23/04/1392
 • کد محصول : 1010412313
 • شرح محصول : کنسانتره زغال سنگ سخت (بیتومینه)
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج زغال سنگ ولینیت ..(10)
 • گروه 4 رقمی : استخراج وآگلومراسیون ذغالسنگ(1010)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%