نام واحد : نوری-محمدرضا وامینی هرندی-حسین

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : هرند خ ارشاد...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی هرند 0
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : نوری-محمدرضا
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی هرند

نام محصول : روغن صنعتیغیرخوراکی روغن ترانسفورمرها

 • سریال مجوز : 1337762
 • شماره مجوز : 38739
 • تاریخ مجوز : 11/08/1388
 • کد محصول : 15111920
 • شرح محصول : روغن صنعتی { غیرخوراکی }
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%