نام واحد : اپیک دستمال

نام محصول : اماده بسته بندی قند کله خرد شده

 • سریال مجوز : 1723430
 • شماره مجوز : 59726
 • تاریخ مجوز : 10/11/1386
 • کد محصول : 15421222
 • شرح محصول : قندکلوخ وکله ازنیشکر
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%