نام واحد : فرآورده های لبنی بهاورنعمت

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : کرج عظیمیه...
 • تلفن شرکت : *******912
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی پایتخت انتهای بلوار توسکا خ بنفشه قطعه 34 از بلوک 62
 • تلفن واحد : *******912
 • مدیر : سید کمال معانی مدنی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پایتخت

نام محصول : بستنی پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1786757
 • شماره مجوز : 51893
 • تاریخ مجوز : 09/10/1388
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 1,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%