نام واحد : سازمان اتکا

نام محصول : اماده بسته بندی برنج

 • سریال مجوز : 1762782
 • شماره مجوز : 40582
 • تاریخ مجوز : 28/12/1380
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 1,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%