نام واحد : سلامت گستر پرشین

نام محصول : پنیر پیتزا

 • سریال مجوز : 3716135
 • شماره مجوز : 18514
 • تاریخ مجوز : 17/08/1388
 • کد محصول : 15201256
 • شرح محصول : پنیر پیتزا
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 37%
  37%