نام واحد : دربند صنعت بین الملل

نام محصول : بسته بندی شکر

 • سریال مجوز : 1772130
 • شماره مجوز : 30489
 • تاریخ مجوز : 05/04/1386
 • کد محصول : 15421113
 • شرح محصول : بسته بندی شکر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%