نام واحد : کرباسی نجف آبادی-محمدعلی

نام محصول : شیرخشک

 • سریال مجوز : 1337819
 • شماره مجوز : 33386
 • تاریخ مجوز : 27/08/1388
 • کد محصول : 15201211
 • شرح محصول : شیرخشک
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%