نام واحد : ابراهیم جبلی - تمدید 75819

نام محصول : پودرسوخاری

 • سریال مجوز : 1788088
 • شماره مجوز : 36312
 • تاریخ مجوز : 17/07/1390
 • کد محصول : 15311642
 • شرح محصول : پودر سوخاری
 • ظرفیت : 406 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%