نام واحد : لبنی شیر پرور

نام محصول : دسر

 • سریال مجوز : 1712331
 • شماره مجوز : 68067
 • تاریخ مجوز : 06/04/1389
 • کد محصول : 15492240
 • شرح محصول : انواع دسر
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%