نام واحد : بهنوش ایران

نام محصول : بطریهای پت

 • سریال مجوز : 3119369
 • شماره مجوز : 18683
 • تاریخ مجوز : 17/08/1388
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 14,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%