نام واحد : پارمیدای شاهین دژ

نام محصول : بسته بندی شکر

 • سریال مجوز : 1217013
 • شماره مجوز : 110/31064
 • تاریخ مجوز : 16/08/1388
 • کد محصول : 15421113
 • شرح محصول : بسته بندی شکر
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%