نام واحد : کربنات سدیم کاوه

نام محصول : نمک صنعتی دانه بندی کردن نمک

 • سریال مجوز : 2419753
 • شماره مجوز : 39337
 • تاریخ مجوز : 28/08/1388
 • کد محصول : 15492540
 • شرح محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی
 • ظرفیت : 500,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 13%
  13%