نام واحد : بسته بندی مواد غذائی ارمغان نگین

نام محصول : بسته بندی قند خرد شده و حبه

 • سریال مجوز : 1780073
 • شماره مجوز : 28375
 • تاریخ مجوز : 28/04/1390
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%