نام واحد : صنایع و خدمات بازرگانی مهر آفرین

نام محصول : بسته بندی گندم

 • سریال مجوز : 2020419
 • شماره مجوز : 15384
 • تاریخ مجوز : 05/09/1388
 • کد محصول : 15311423
 • شرح محصول : بسته بندی گندم
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%