نام واحد : اصغر حمیدی

نام محصول : پودر سنگ

 • سریال مجوز : 350285000000
 • شماره مجوز : 93/18307
 • تاریخ مجوز : 13/06/1393
 • کد محصول : 2699412340
 • شرح محصول : پودر سنگ
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%