نام واحد : سیف اله میرزائی آلوچه

نام محصول : اماده سازی و پودر قهوه

 • سریال مجوز : 1762992
 • شماره مجوز : 50888
 • تاریخ مجوز : 28/09/1388
 • کد محصول : 15491120
 • شرح محصول : بسته بندی قهوه
 • ظرفیت : 64 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%