نام واحد : آرشه زرین پویا

نام محصول : بسته بندی جو پوست کنده

 • سریال مجوز : 1784403
 • شماره مجوز : 92664
 • تاریخ مجوز : 22/10/1387
 • کد محصول : 15311312
 • شرح محصول : جو پوست کنده
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%