نام واحد : شیر برمایه گلستان

نام محصول : شیر پاستوریزه

 • سریال مجوز : 3812946
 • شماره مجوز : 11116
 • تاریخ مجوز : 12/09/1388
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%