نام واحد : جوان ساز هستی

نام محصول : جوانه گندم

 • سریال مجوز : 1933969
 • شماره مجوز : 12855
 • تاریخ مجوز : 08/09/1388
 • کد محصول : 15311631
 • شرح محصول : جوانه گندم
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%