نام واحد : مسعود دانائی مقدم

نام محصول : انواع نان صنعتی مسطح ونیمه حجیم و حجیم

 • سریال مجوز : 1788212
 • شماره مجوز : 88419
 • تاریخ مجوز : 27/11/1389
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 2,610 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%