نام واحد : پیشگامان توسعه نوین سافیر

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 3512542
 • شماره مجوز : 125/12157
 • تاریخ مجوز : 04/08/1388
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 32%
  32%