نام واحد : نان رعنای البرز

نام محصول : نان بربری ماشینی

 • سریال مجوز : 3716173
 • شماره مجوز : 18946
 • تاریخ مجوز : 17/09/1388
 • کد محصول : 15411112
 • شرح محصول : نان بربری ماشینی
 • ظرفیت : 2,212 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%