نام واحد : ردی میکر ایرانیان-شرکت

نام محصول : نان صنعتی - نان اروپائی

 • سریال مجوز : 1337903
 • شماره مجوز : 47316
 • تاریخ مجوز : 26/09/1388
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%