نام واحد : مجید رجایی اربابی

 • استان : تهران
 • شهر : ورامین
 • نشانی شرکت : چهارراه مولوی...
 • تلفن شرکت : ****323
 • نشانی واحد : جاده ورامین خیرآباد خیابان بهرام معیری بعداز خط راه اهن خیابان الغدیر ملک شماره 1074
 • تلفن واحد : ****323
 • مدیر : مجید اربابی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1788341
 • شماره مجوز : 67119
 • تاریخ مجوز : 25/03/1389
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 320 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%