نام واحد : عبدالکریم حسین دوست

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندر لنگه
 • نشانی شرکت : بندرلنگه بندر...
 • تلفن شرکت : ******762جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بندرلنگه شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : ******762جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالکریم حسین دوست
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بندرلنگه

نام محصول : عمل اوری وبسته بندی میگو

 • سریال مجوز : 3204544
 • شماره مجوز : 19183
 • تاریخ مجوز : 17/09/1388
 • کد محصول : 15121421
 • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی میگو
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%