نام واحد : داود قشقایی

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 3119393
 • شماره مجوز : 19733
 • تاریخ مجوز : 01/09/1388
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%