نام واحد : تعاونی بامک نور شهرکرد

نام محصول : انواع سسهای غذایی

 • سریال مجوز : 1806383
 • شماره مجوز : 11676
 • تاریخ مجوز : 12/08/1388
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 82%
  82%