نام واحد : تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان یزد طرح توسعه

نام محصول : خوراک دام

 • سریال مجوز : 3423994
 • شماره مجوز : 33196
 • تاریخ مجوز : 19/09/1388
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 90,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 33%
  33%