نام واحد : محمد جواد فاضلی

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 3025551
 • شماره مجوز : 701/29382
 • تاریخ مجوز : 24/09/1388
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%