نام واحد : عبدالحسین افشاری و محمود دهمرده

نام محصول : رنگ پلاستیک

 • سریال مجوز : 2303421
 • شماره مجوز : 14062
 • تاریخ مجوز : 27/06/1386
 • کد محصول : 24221111
 • شرح محصول : رنگ روغنی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%