نام واحد : تولیدی آرمان بهداشت ایرانیان

نام محصول : شورت کودکان

 • سریال مجوز : 200199000000
 • شماره مجوز : 123/18304
 • تاریخ مجوز : 06/05/1393
 • کد محصول : 1810512362
 • شرح محصول : شورت کودکان
 • ظرفیت : 840,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%