نام واحد : صنایع پلاستیکی کیوان زاهدان

نام محصول : گرانول pvc

 • سریال مجوز : 2301208
 • شماره مجوز : 15968
 • تاریخ مجوز : 19/08/1383
 • کد محصول : 24131513
 • شرح محصول : گرانول p.v.c [ پلی وینیل کلراید]
 • ظرفیت : 825 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت موادپلاستیکی به شکل اولیه وساخت لاستیک مصنوعی(2413)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%