نام واحد : محمدجواد وعلیرضا سیف

نام محصول : انواع رشته غذایی

 • سریال مجوز : 3300058
 • شماره مجوز : 504
 • تاریخ مجوز : 14/07/1370
 • کد محصول : 15441120
 • شرح محصول : انواع رشته غذایی
 • ظرفیت : 180 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%