نام واحد : آریا سطح تهران

نام محصول : انواع پوشش و رنگ صنعتی سطوح فلزی

 • سریال مجوز : 200199000000
 • شماره مجوز : 32404
 • تاریخ مجوز : 18/08/1391
 • کد محصول : 2422412328
 • شرح محصول : انواع پوشش و رنگ صنعتی سطوح فلزی
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%