نام واحد : آریا سطح تهران

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : ستارخان خ...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ( شهرک صنعتی)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهدی بخش آذر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع پوشش و رنگ صنعتی سطوح فلزی

 • سریال مجوز : 200199000000
 • شماره مجوز : 32404
 • تاریخ مجوز : 18/08/1391
 • کد محصول : 2422412328
 • شرح محصول : انواع پوشش و رنگ صنعتی سطوح فلزی
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%